พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

พิธีมอบรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันพร้อมถ้วยรางวัล และเป็นตัวแทนประเทศไทย

ไปแข่งขันในรายการ UDO Asia Pacific Street Dance Championships 2019

ณ ประเทศพิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

โดยเด็กหญิงพชิรา ถิรธเนศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑

ได้แชมป์ ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศและเหรียญรางวัล

พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ ๑

ได้รับเหรียญทอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

โดย เด็กหญิงพิชยภา ชลวิชิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๗

พิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ ๑

ได้รับเหรียญเงิน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โดย เด็กชายปวริศ สมรรคบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔

แบ่งปัน