กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ ๓๗

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน