วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

งานเวชกรรมสังคม กองการแพทย์ เทศบาลเมืองชลบุรี

ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ให้กับนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

แบ่งปัน