งานวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ ๓๐

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ หอประชุมยอแซฟ อาคารพระกุมารเยซู อนุสรณ์ ๗๒ ปี

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แบ่งปัน