การแข่งขันประกวดโครงงาน ๘ กลุ่มสาระ

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

งานวันวิชาการสัมพันธ์ รสจ. ครั้งที่ ๓๐

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ หอประชุมยอแซฟ อาคารพระกุมารเยซู อนุสรณ์ ๗๒ ปี

โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

แบ่งปัน