กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บูรณาการร่วมกับสะเต็ม

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารมารีอา

แบ่งปัน