กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บูรณาการร่วมกับสะเต็ม

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓

ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารมารีอา

แบ่งปัน