กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ENGLISH CAMP 2019 ระหว่างวันพุธที่ ๒ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน