กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน