โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ตัวแทนคุณครูและนักเรียน

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีตัวแทนคุณครูและนักเรียน

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

แบ่งปัน