พิธีมอบเกียรติบัตร

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

พิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมถุงเครื่องเขียนพระราชทานคะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ระหว่างวันเสาร์ที่ ๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ๑. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตตา ฆ้องโนนสูง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ๒. เด็กชายธรรมสรณ์ อินกุณา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

พิธีมอบเกียรติบัตรในการเข้าแข่งขันรอบเจียระไนเพชร การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๖ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกณิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ระหว่างวันเสาร์ที่ ๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ๑. เด็กหญิงณั

แบ่งปัน