พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการทดสอบอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และได้เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมต้น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง

 • เด็กชายรัชพล ชมภูแก้ว
 • เด็กชายอภิชา กวินธนัชชัย
 • เด็กหญิงขนิษฐา พุทธา
 • เด็กชายชยกร แสงอังคนาวิน
 • เด็กหญิงธันย์ภัทรา โชติระวีพัฒน์
 • เด็กหญิงภรภัทร ชัยสมบูรณ์
 • เด็กชายนิติพัฒน์ อินตัน
 • เด็กชายปกรณ์เกียรติ โภคประเสริฐ
 • เด็กหญิงนันท์นภัส ศิวะศาสนพงศ์
 • เด็กชายอัศวิน ก้อนบาง
 • เด็กชายชนันธร พงษ์พานิช พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
 • เหรียญเงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงปรียดา จิตรจรูญ
 • เหรียญทองแดงรางวัล

แบ่งปัน