กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

แบ่งปัน