กิจกกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย อาจารย์ชัชวิณทร์ ภักดี,คุณหมอสุกัญญา จุฬารมย์ และทีมงาน ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารมารีอา

แบ่งปัน