พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "ปรีชาคัพ ครั้งที่ ๔"

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

โครงการโรงเรียนสีขาว ประธานในพิธีเปิด โดย คุณจุฑารัตน์ ปริญวชิรพัฒน์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชลบุรี เป็นการแข่งขันฟุตซอลและบาสเกตบอล มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ๒๕ โรงเรียน ฟุตซอลคู่เปิดสนาม ระหว่างโรงเรียนปรีชานุศาสน์ กับ โรงเรียนธรรมวาที วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

แบ่งปัน