งานชุมนุมครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

โอกาสฉลอง ๗๕ ปี มิสซังชลบุรี

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูอาวุโสและครูอายุงาน ๒๕ ปีขึ้นไป

วันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

โดย พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี (ประธานในพิธี)

ณ ห้องประชุมปรีชาญาณ โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

แบ่งปัน