แสดงความยินดี

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

"ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สอบโอเน็ตได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑"

แบ่งปัน