กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารมารีอา

แบ่งปัน