กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี

แบ่งปัน