กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตพอเพียง

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

กิจกรรมเกี่ยวข้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนปรีชา

แบ่งปัน