"การแข่งขันโครงการ ๘ กลุ่ม สาระฯ"

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2018 ข่าวโดย ณรงค์ มุงต่อม

งานวิชาการสัมพันธ์​ รสจ. ครั้งที่ ๒๙

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนดาราสมุทรบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แบ่งปัน