พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รายการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ณ ม.บูรพา

วันที่ 14 กันยายน 2561

แบ่งปัน