พิธีมอบเกียรติบัตร

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน ฟุตซอล เฉลิมพระเกียรติ

เด็กไทย โตไป ไม่โกง ครั้งที่ 5

ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี

จัดโดย โรงเรียนเพชรพิทยาคมและเทศบาลบ้านสวน

วันที่ 14 กันยายน 2561

แบ่งปัน