กิจกรรมทัศนศึกษา

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ณ สวนไทยพัทยา

วันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

แบ่งปัน