๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จัดกิจกรรม ต่อไปนี้

  • กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล
  • วจนพิธีกรรม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

แบ่งปัน