กิจกรรมค่ายปฏิบัติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดย พระครูอุดม ธรรมวาที

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

และคณะพระวิทยากร

ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารมารีอา

แบ่งปัน