พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือโรงเรียนปรีชานุศาสน์

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ลูกเสือโรงเรียนปรีชานุศาสน์

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

ณ สนามโรงเรียนปรีชานุศาสน์

29 มิถุนายน 2561

แบ่งปัน