กำหนดการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

กำหนดการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และผู้ปกครอง

กเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียน

เข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

ในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น.

แบ่งปัน