Warning: include(head.php): failed to open stream: No such file or directory in /home3/cp947595/public_html/school/index.php on line 4

Warning: include(): Failed opening 'head.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home3/cp947595/public_html/school/index.php on line 4
โรงเรียนปรีชานุศาสน์

ประกาศ รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565

     ประกาศ รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พ.ค. 65) พร้อม QR-Code ไลน์กลุ่มห้องเรียนสำหรับผู้ปกครอง

      *** กดที่ลิงก์ PDF ด้านบนได้เลยครับ ***
            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas