ประกาศผลสอบและกำหนดการมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ 2560

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 ข่าวโดย แอดมิน โรงเรียน

ประกาศผลสอบ ชั้นปฐมวัยปีที่ 2, 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2, ค่าธรรมการเรียนปีการศึกษา 2560, กำหนดการมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่

แบ่งปัน