กิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 ข่าวโดย แอดมิน โรงเรียน

คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน