เรียนรู้วิธีวิธีการทำน้ำยาล้างจาย

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 ข่าวโดย แอดมิน โรงเรียน

ซิสเตอร์ให้ความรู้วิธีการทำน้ำยาล้างจานกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

แบ่งปัน