กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 ข่าวโดย แอดมิน โรงเรียน

วันที่ 25 กันยายน ถึง 29 กันยายน 2560 ระดับชั้นที่ทำการสอบ ระดับชั้นปฐมวัย - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบ่งปัน