ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 ข่าวโดย แอดมิน โรงเรียน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรีชานุศาสน์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ

แบ่งปัน