พิธีอำลาสถาบันเนื่องในโอกาสจบการศึกษาสูงสุดของโรงเรียนปรีชานุศาสน์

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2019 ข่าวโดย ณรงค์ มุงต่อม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่น ๓๘

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน