กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก สวนปรีชา

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2017 ข่าวโดย ณรงค์ มุงต่อม

คณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ร่วมใจ "ปลูกหญ้าแฝก" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัขกาลที่ ๙

แบ่งปัน