พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2017 ข่าวโดย ณรงค์ มุงต่อม

ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

แบ่งปัน