ถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2017 ข่าวโดย แอดมิน โรงเรียน

ณ วัดใหม่พพระยาทำ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แบ่งปัน