ถวายเทียนพรรษา

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2017 ข่าวโดย ณรงค์ มุงต่อม

ณ วัดใหม่พพระยาทำ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

แบ่งปัน