โรงเรียนปรีชานุศาสน์  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่  ปีการศึกษา  2559
9 กันยายน 2559 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
9 กันยายน 2559 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
9 กันยายน 2559 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
9 กันยายน 2559 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
9 กันยายน 2559 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
9 กันยายน 2559 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
9 กันยายน 2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
9 กันยายน 2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
9 กันยายน 2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
9 กันยายน 2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
9 กันยายน 2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
9 กันยายน 2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
23 สิงหาคม 2559 ทัศนศึกษานอกสถานที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3    
4 เมษายน 2559 ประกาศผลนักเรียนสอบเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 พบผู้บริหารพร้อมมอบตัวชำระค่าธรรมเนียมฯ (กรุณานำเด็กมาด้วย)
   
วีดีโอกิจกรรม - YouTube

ภาพกิจกรรมนักเรียน


กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย
28 สิงหาคม 2559

  

 >> ดูภาพกิจกรรม


การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ
25 สิงหาคม 2559

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรียนรู้วิธีการทำแจงลอน

 >> ดูภาพกิจกรรม


ทัศนศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
24 สิงหาคม 2559

  ศึกษาการจัดกิจกรรม ทางวิทยาศาสตร์ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559" ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
 >> ดูภาพกิจกรรม


รางวัล 20 ยอดนักอ่าน
22 สิงหาคม 2559

  รับงานวัลใน งานวิชาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 23
18 - 19 สิงหาคม 2559 ปีการศึกษา 2559
 >> ดูภาพกิจกรรม


รับรางวัล งานวิชาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 23
22 สิงหาคม 2559

  "ปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"
18 - 19 สิงหาคม 2559 ปีการศึกษา 2559
 >> ดูภาพกิจกรรม


งานวิชาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 23
22 สิงหาคม 2559

  "ปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21"
18 - 19 สิงหาคม 2559 ปีการศึกษา 2559
 >> ดูภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
11 สิงหาคม 2559

   เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
12 สิงหาคม 2559 ทรงพระเจริญ
 >> ดูภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันภาษาไทย
29 กรกฎาคม 2559

   นักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมศึก ร่วมกิจกรรม ชมการแสดง
 >> ดูภาพกิจกรรม


ทำบุญถวายเทียนพรรษา
15 กรกฎาคม 2559
   คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปรีชานุศาสน์ ทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดใหม่พระยาทำ และสำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา จ.ชลบุรี
 >> ดูภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
28 กรกฎาคม 2559

   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


 >> ดูภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 5
27 กรกฎาคม 2559

   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5


 >> ดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนปรีชานุศาสน์จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
แนะนำครูต่างชาติมาใหม่